Patrick Flanaganin haastattelu, jossa hän kertoo Crystal Energystä ja Megahydratesta (ensimmäiset 5min Flanagan kertoo nuoruudestaan).

Patrick Flanagan kertoo negatiivisesti varautuneista vetyioneista.

Redoxpotentiaali muuttuu, kun veteen lisätään Megahydratea (videolla 8 min jälkeen).

Dr. Gerald Pollack puhuu mm. siitä miten vesi muodostaa kristallimaisia molekyylirakenteita.
Tätä veden olomuotoa kutsutaan nimillä ”exclusion zone (EZ) water”, ”structured water”, ”fourth phase of water” ja ”crystalline water”.
Asia ei ole kovin yleisesti tiedossa, vaikka sillä on suuri merkitys terveyden kannalta.